Theo quy định mới của Blogger, ngày 23/3/2015 sẽ xóa toàn bộ các trang có nội dung người lớn. Do vậy thế giới của boy sẽ chuyển dần sang thegioicuaboy.tumblr.com. Mong mọi người chung tay xây dựng và ủng hộ. Xin cảm ơn